Změna je život...

Po delší odmlce způsobené přestěhováním se z Karlíku do Berouna do dočasného pronájmu se mohu opět s radostí ozvat. Změn bylo a je opravdu hodně. Výstavy na kterých jsme byli ještě během bydlení v Karlíku jsem už vkládala jen na fb... V zásadě byly informace o výsledcích našich Mau podobného znění: občas Nominace do BIS, BIV... 

Zásadní změna v našem chovu byla pořízení si dvou koťátek Mau. Stříbrného kocourka Omara a kouřové kočičky Pandia z nepříbuzných amerických linií od Jane Sorochenko, ukrajinské posuzovatellky a chovatelky egyptských Mau. Pečlivý výběr diskutovaný v rodinném kruhu mi schválila také nejmenovaná česká posuzovatelka, které si vážím pro její znalosti, zkušenosti a rady. Jsou to mimořádně úžasné a krásné Mau s jemnou mazlivou a kontaktní povahou a už těšíme na výstavu, ačkoliv opět tuším, jak to asi dopadne...

Mezitím jak čas plyne nám krásně dospěli potomci milované Besemi. Cleopatra a Europa pro které jsem pořídila zmiňovaného krásného kocourka Omara. A náš miláček Eros, který vyrostl v nádherného kocoura je jedna ruka s novou kouřovou kočičkou Pandií.